X  Stänga Vår Luftdaten sensor

period partikel koncentration AQI klassificering       
Nuvarande pm2.5 3.08 ug/m3 12.8 Bra luftkvalitet
     
Nuvarande pm10 4.32 ug/m3 4.0 Bra luftkvalitet
     
     

klassificering AQI pm10 pm2.5 Våra mätvärden ovan är realtidsvärden
Hälsoeffekterna bör endast baseras på 24-timmars genomsnittsvärden.
Bra luftkvalitet 0-50 < 54 μg/m3 < 12 μg/m3 Luftkvaliteten anses vara tillfredsställande och luftföroreningar utgör liten eller ingen risk
Måttlig luftkvalitet 50-100 < 154 μg/m3 < 35.4 μg/m3 Luftkvaliteten är acceptabel; för vissa föroreningar kan det emellertid finnas ett måttligt hälsoproblem för ett mycket litet antal människor som är ovanligt känsliga för luftföroreningar.
Ohälsosamt för vissa 100-150 < 254 μg/m3 < 55.4 μg/m3 Medlemmar i känsliga grupper kan uppleva hälsoeffekter. Allmänheten kommer sannolikt inte att påverkas.
Ohälsosamt 150-200 < 354 μg/m3 < 150.4 μg/m3 Alla kan börja uppleva hälsoeffekter; medlemmar i känsliga grupper kan uppleva allvarligare hälsoeffekter.
Mycket ohälsosamt 200-300 < 424 μg/m3 < 250.4 μg/m3 Hälsovarningar om nödsituationer. Det är mer sannolikt att hela befolkningen påverkas
Farlig luftkvalitet > 300 > 424 μg/m3 > 250.4 μg/m3 Hälsovarning: alla kan uppleva allvarligare hälsoeffekter
 Mer information:  EPA  Luftkvalitetsindex     Luftdatensensor  Sensordata fångad kl: 23-07-2024 15:05  Sensor_ID: 11582  (50.82,4.55)