X  Blizu Oficijelna AQ senzor - Steenokkerzeel, Belgium

  pm2.5 pm10 O3 AQI klasifikacija       
Trenutno 28 14 28 Dobar kvalitet vazduha
     

Prognozamini pros maksmini pros maksmini pros maks           
23-07-2024182332681017223132Dobar kvalitet vazduha
     
24-07-20241729488111617263748Dobar kvalitet vazduha
     
25-07-20242030467101315263946Dobar kvalitet vazduha
     
26-07-2024172334681216202634Dobar kvalitet vazduha
     
27-07-202421222266614151522Dobar kvalitet vazduha
     
            

klasifikacija AQI Efekti na zdravlje treba da se zasnivaju samo na prosečnim vrednostima od 24 sata.
Dobar kvalitet vazduha 0-50 Kvalitet vazduha se smatra zadovoljavajućim, a zagađenje vazduha predstavlja mali ili nikakav rizik
Umeren kvalitet vazduha 50-100 Kvalitet vazduha je prihvatljiv; međutim, za neke zagađivače može postojati umerena zdravstvena briga za vrlo mali broj ljudi koji su neobično osetljivi na zagađenje vazduha.
Nezdrav za neki kvalitet vazduha 100-150 Pripadnici osetljivih grupa mogu iskusiti zdravstvene efekte. Široka javnost verovatno neće biti pogođena.
Nezdrav kvalitet vazduha 150-200 Svako može početi da iskušava zdravstvene posledice; članovi osetljivih grupa mogu iskusiti ozbiljnije zdravstvene posledice.
Veoma nezdravi kvalitet vazduha 200-300 Zdravstvena upozorenja za vanredne uslove. Verovatnije je da će to biti pogođeno celokupnom populacijom
Opasni kvalitet vazduha > 300 Upozorenje o zdravlju: svi mogu imati ozbiljnije zdravstvene posledice
 Više informacija:  EPA indeks kvaliteta vazduha      Podaci senzora snimljeni u: 24-07-2024 07:00