X  Stänga Officiell AQ-sensorstation - Steenokkerzeel, Belgium

  pm2.5 pm10 O3 AQI klassificering       
Nuvarande 28 14 28 Bra luftkvalitet
     

Prognosmin genomsnitt maxmin genomsnitt maxmin genomsnitt max           
23-07-2024182332681017223132Bra luftkvalitet
     
24-07-20241729488111617263748Bra luftkvalitet
     
25-07-20242030467101315263946Bra luftkvalitet
     
26-07-2024172334681216202634Bra luftkvalitet
     
27-07-202421222266614151522Bra luftkvalitet
     
            

klassificering AQI Hälsoeffekterna bör endast baseras på 24-timmars genomsnittsvärden.
Bra luftkvalitet 0-50 Luftkvaliteten anses vara tillfredsställande och luftföroreningar utgör liten eller ingen risk
Måttlig luftkvalitet 50-100 Luftkvaliteten är acceptabel; för vissa föroreningar kan det emellertid finnas ett måttligt hälsoproblem för ett mycket litet antal människor som är ovanligt känsliga för luftföroreningar.
Ohälsosamt för vissa 100-150 Medlemmar i känsliga grupper kan uppleva hälsoeffekter. Allmänheten kommer sannolikt inte att påverkas.
Ohälsosamt 150-200 Alla kan börja uppleva hälsoeffekter; medlemmar i känsliga grupper kan uppleva allvarligare hälsoeffekter.
Mycket ohälsosamt 200-300 Hälsovarningar om nödsituationer. Det är mer sannolikt att hela befolkningen påverkas
Farlig luftkvalitet > 300 Hälsovarning: alla kan uppleva allvarligare hälsoeffekter
 Mer information:  EPA Luftkvalitetsindex      Sensordata fångad kl: 24-07-2024 06:00